Kontakt

Användarstöd, administration, information
E-post: info@ester-bedomning.se

Personuppgiftsombud
Henrik Andershed
E-post: info@ester-bedomning.se
Arbetar för att tillse att personuppgifter i ESTER-systemets datorstöd behandlas på ett korrekt och lagligt sätt.

ESTER
Vetevi AB

Bruksgatan 11
702 83 Örebro

E-post: info@ester-bedomning.se