Om utvecklarna

ESTER är utvecklat av Henrik Andershed, professor i psykologi och kriminologi och Anna-Karin Andershed, professor i psykologi. Båda är verksamma som lärare och forskare vid Örebro universitet i psykologi och kriminologi och har tillsammans mer än 35 års erfarenhet av forskning, utbildning och instrumentutveckling och är författare till fler än totalt 150 vetenskapliga artiklar, bokkapitel och böcker. De bedriver båda sin forskning, bl.a. om ESTER, vid Örebro universitet – CAPS – Center for Criminological And Psychosocial Research.

 

Henrik AndershedAnna-Karin Andershed