Nyheter

Nyhet 2017-03-30
ESTER i socialt arbete på Island. Inom ramen för ett Erasmus+-projekt under 2015 och 2016 utbildades och vidareutbildades ca 200 socialarbetare på Island i ESTER. Projektet var framgångsrikt – många professionella på Island använder nu ESTER i sin reguljära praktik. Projektet var ett samarbete mellan Barnaverndarstofa på Island(Goverment Agency for Child Protection; Projektledare; Páll Ólafsson) och utvecklarna av ESTER; Henrik Andershed och Anna-Karin Andershed.

Nyhet 2015-06-12
ESTER-bedömning leder till att fler risk- och skyddsfaktorer identifieras och till mer adekvata bedömningar jämfört med när ett instrument INTE används – Detta visar en ny forskningsstudie.
Studien publiceras idag i European Journal of Social Work – även med en svensk sammanfattning. Läs artikeln HÄR.

Nyhet 2013-04-22
Ny forskning publicerad om ESTER: Bond, H., Rudenhed, M., Bergquist, E., Andershed, A-K., & Andershed, H. (2013). Further testing of the inter-rater reliability of ESTER-assessment – A risk-need assessment instrument for youths with or at risk for conduct problems. American Journal of Applied Psychology, 2, 16-21.

Nyhet 2011-12-20
ESTER-bedömning leder till att fler risk- och skyddsfaktorer identifieras och till mer adekvata bedömningar jämfört med när ett instrument INTE används – Detta visar en ny vinjettstudie. Vinjettstudien ska publiceras i en internationell tidskrift och författande av artikeln pågår för tillfället. Resultaten finns dock redan nu att ta del av i denna presentation– ses bäst i Bildspels-läge.

Nyhet 2011-05-20
Ny och mycket viktig forskning om ESTER-bedömning visar att ESTER-bedömning leder till att betydligt fler risk- och skyddsfaktorer identifieras och att färre viktiga saker missas jämfört med när ett instrument inte används. Resultaten publiceras här inom kort.

Nyhet 2010-10-07
Ny forskning publicerad om ESTER. De två artiklarna ligger uppe i PDF-format under ”Vetenskapligt stöd”.

Nyhet 2010-09-10
www.ester-bedomning.se får ett nytt utseende. För att komma till datorstödet klickar man nu längst ner till höger på startsidan.

Nyhet 2009-08-14
En användarvänlig statistikmodul till ESTERs datorstöd är under utveckling och kommer att färdigställas under 2010. Modulen kommer att göra det enkelt för verksamheter att följa upp hela eller delar av sin verksamhet kring ESTER-bedömningfaktorerna – ett sätt att utvärdera/följa upp er verksamhets klienter och verksamhet. Man behöver dock inte vänta tills dess med att börja använda ESTER-bedömnings datorstöd. ESTER-statistikmodulen kan kopplas in i systemet när det är färdigt under 2010 och då kommer alla redan genomförda bedömningar i verksamheten komma med i statistiken.

Nyhet 2009-08-14
Flera förbättringar är nu på gång i ESTER-systemet. Bedömningsskalan i ESTER-bedömning (0-4) justeras något för att uppnå ännu högre samstämmighet mellan oberoende bedömare. Forskning kring detta pågår och ändringen planeras att införas i början av 2010.

Nyhet 2009-06-05
ESTER-introduktion – en halvdagsintroduktion. När en verksamhet funderar på att implementera ESTER är en ESTER-introduktion ofta mycket användbart. Man kan exempelvis ha frågor om ESTER verkligen passar just sin verksamhet och mer exakt hur man använder systemet samt vad det kan bidra med – se mer till vänster i ”ESTER-introduktion”.

2009-05-26
Nya utbildningsdatum finns nu att tillgå i oktober. Se ”Anmälan/Beställning”.

2009-03-17
En ny förbättrad bedömningsbok till ESTER-bedömning är nu framtagen och finns i datorstödet under ”Dokument” och heter ”ESTER-bedömningsbok-NY”. Den innebär ingen förändring i hur man bedömer utan ett sätt att enklare dokumentera information från olika källor/informanter angående de 19 risk- och skyddsfaktorerna. Den gamla bedömningsboken finns kvar.

2009-03-13
Tar det mer än 2 minuter att få endagslösenordet eller får du inget endagslösenord alls? Det beror sannolikt på att ”spam”-filter kopplat till er verksamhets e-postserver fördröjer eller helt stoppar e-postet. Lös detta genom att informera din IT-ansvarige att e-post från adressen: ester@ester-bedomning.se aldrig är spam.

2009-01-05
Interbedömarreliabiliteten av ESTER-bedömning har nu testats i en första studie. Två oberoende bedömare har gjort två oberoende ESTER-bedömningar av samma grupp ungdomar. Resultaten visar en över lag bra interbedömarreliabilitet – dvs. betydande samband mellan de två oberoende bedömningarna av samma ungdom. Studien görs tillgänglig här så snart den är publicerad.

2008-06-13
”Ett bedömningsintrument som ESTER upplevs som en mycket god hjälp i kontakten med föräldrar och barn som har problem…”. Nytt inlägg finns i ”Referenser”.