Köpvillkor

ESTER-utbildning
För att få utbildningskostnad återbetald måste avanmälan göras minst 1 vecka innan utbildningsdatum. Avanmälan görs via e-post: info@ester-bedomning.se.

Hela ESTER-systemet (ESTER-manualen, ESTER-screening och ESTER-bedömning finns att tillgå via ESTER:s datorstöd). De som anmäls till ESTER-grundutbildning får tillgång till datorstödet ca 2 veckor innan utbildningen och 1 månad efter. För fortsatt användning efter det krävs inköp av ESTER-licens.

ESTER-licens
I en ESTER-licens ingår obegränsad användning av ESTER-systemet (datorstödet och dess innehåll). Andershed & Andershed ansvarar för att uppgifter som läggs in i datorstödet inte kommer obehörig tillhanda. I en ESTER-licens ingår också implementeringsstöd/support via ESTER-stöd. Detta innebär att utbildade ESTER-handledare, under vardagar, har tillgång till användarstöd via e-post.

Revideringar i ESTER-systemet
Utvecklarna Andershed & Andershed gör kontinuerligt förbättringar av ESTER-systemet och nya versioner av ESTER tillkommer. Dessa ändringar informeras om till samtliga användare av datorstödet via datorstödet. Andershed & Andershed har rätt att göra dessa ändringar i systemet utan att tillfråga användaren/kunden.

Säkerhet
För att skydda de personuppgifter och övriga uppgifter om personer som lagras i ESTER-systemets datorstöd följer vi Datainspektionens allmänna råd gällande säkerhet för personuppgifter. Dessa allmänna råd från datainspektionen preciserar personuppgiftslagens (1998:204) krav på säkerhet vid behandling av personuppgifter. Säkerhetskraven innebär enligt 31 § personuppgiftslagen att den personuppgiftsansvarige (i detta fall VetEvi AB – som förvaltar ESTER-systemet) ska vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda de personuppgifter som behandlas.

PUL
När du lägger en beställning hos oss uppger du personuppgifter såsom namn, address, e-post, telefonnummer och arbetsplats.  I samband med din beställning godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet för att fullfölja våra åtagandet gentemot dig. Vi dokumenterar även all kommunikation som vi har med dig via telefon eller e-post, detta för att tillhandahålla den service som du förväntar dig av oss. Vi lämnar inte ut dina personuppgifter till tredje part. Enligt Personuppgiftslagen har du rätt att få den information som vi har registrerat om dig. Om den är felaktig, ofullständig eller irrelevant kan du begära att informationen ska rättas eller tas bort.