Kontakt/Contact

Användarstöd, administration, information / Support, administration, information:
info@ester-bedomning.se

Personuppgiftsansvarig (Personal data controller) för uppgifter om ESTERs kunder/användare:
Vetevi AB (Org.nr: 556725-5392)
Bruksgatan  11
702 83 Örebro
www.ester-bedomning.se
info@ester-bedomning.se
Telefon/Phone: +46(0)70-6581381
Kontakt/Contact: Henrik Andershed
info@ester-bedomning.se

Dataskyddsombud / Data protection officer
Henrik Andershed
Vetevi AB
info@ester-bedomning.se
Telefon/Phone: +46(0)70-6581381

Den övergripande och viktigaste uppgiften för dataskyddsombudet är att övervaka att organisationen följer dataskyddsförordningen. Det innebär bland annat att:

  • samla in information om hur organisationen behandlar personuppgifter
  • kontrollera att organisationen följer bestämmelser och interna styrdokument
  • informera och ge råd inom organisationen.
Dataskyddsombudet ska också:
  • ge råd om konsekvensbedömningar
  • vara kontaktperson för Datainspektionen
  • vara kontaktperson för de registrerade och personalen inom organisationen
  • samarbeta med Datainspektionen, till exempel vid inspektioner.