Om utvecklarna

ESTER är utvecklat av Henrik Andershed, professor i psykologi och kriminologi och Anna-Karin Andershed, professor i psykologi. Båda är verksamma som lärare och forskare vid Örebro universitet och har tillsammans mer än 35 års erfarenhet av forskning, utbildning och instrumentutveckling och är författare till fler än 150 vetenskapliga artiklar, bokkapitel och böcker.

 

Henrik AndershedAnna-Karin Andershed