ESTER-utbildning

Utbildningar ges vanligtvis två gånger per år i Örebro (vår och höst). Se ”Anmälan/Beställning” ovan för aktuella datum.

Utbildningar ges också lokalt ute verksamheter. För förfrågan/bokning, kontakta oss via: info@ester-bedomning.se. Utbildare är vanligtvis professor Henrik Andershed.

ESTER-introduktion
När en verksamhet funderar på att implementera ESTER är en ESTER-introduktion ofta användbart. Man kan exempelvis ha frågor om ESTER verkligen passar just sin verksamhet och mer exakt hur man använder systemet samt vad det kan bidra med.

ESTER-grundutbildning
ESTER-grundutbildning innebär utbildning i ESTER-systemet (ESTER-screening och ESTER-bedömning) och dess datorstöd. Utbildningen är både teoretisk och praktisk och innefattar bl.a. att göra en ESTER-bedömning baserat på en vinjett (beskrivning av ett fall). Samtliga deltagare får tillgång till hela ESTER-systemet (inklusive manual, etc) via datorstödet vid utbildningstillfället och 2 månader efter utbildningen. Support/implementeringsstöd ingår också under denna tid. Samtliga personer som ska arbeta med ESTER-systemet samt chefer och arbetsledare rekommenderas att gå utbildningen. Även de som endast ska använda ESTER-screening rekommenderas gå utbildningen. ESTER-utbildning är en heldagsutbildning som hålls kl. 9.00 – kl. 17.00, inklusive 30 minuters paus på för- och eftermiddagen, samt 1 timmes lunchpaus. Inga förkunskaper hos deltagarna krävs. Utbildningen är introducerande och egenstudier av ESTER-materialet krävs efter genomgången utbildning. Deltagarna erhåller diplom efter genomgången utbildning.

ESTER-handledarutbildning
ESTER-handledarutbildning fokuserar på implementeringskunskap (hur man får igång ESTER i verksamheten), handledarens roll, supportfunktionen samt viss repetition och fördjupning i ESTER-systemet. Samtliga arbetsplatser som ska använda ESTER-systemet rekommenderas ha åtminstone två (fler går bra) medarbetare som genomgått handledarutbildning. ESTER-handledare har tillgång till dagligt implementeringsstöd/support (OBS! ESTER-licens behövs). ESTER-handledarutbildning är en halvdagsutbildning som vanligen hålls kl. 9.00 – kl. 12.00, inklusive 30 minuters paus (dagen efter ESTER-grundutbildning). Genomgången ESTER-grundutbildning krävs innan ESTER-handledarutbildning påbörjas. Deltagarna erhåller diplom efter genomgången handledarutbildning.

ESTER-fortbildning
ESTER-fortbildning innebär repetition, frågestund och praktisk övning via vinjetter. Fortbildningstillfällena riktar sig främst till ESTER-handledare men samtliga ESTER-användare är välkomna och har nytta av fortbildningen. Första fortbildningen förläggs ca 2-3 månader efter genomförd ESTER-grundutbildning och ESTER-handledarutbildning. Det rekommenderas att man som ESTER-användare går ESTER-fortbildning en gång per år. Genomgången ESTER-grundutbildning krävs innan ESTER-fortbildning. Deltagarna erhåller diplom efter genomgången fortbildning.

Förutom dessa ESTER-utbildning ger vi utbildningar i närbesläktade ämnen såsom risk- och skyddsfaktorer, evidensbaserat synsätt, effektiva insatser till ungdomar som begår brott, m.m. (mejla: info@ester-bedomning.se för förfrågan).