Nyheter

Nyhet 2024-01-15
Fortsatt stort intresse för ESTER – många vill utbilda sig på distans via Teams. Nu finns ny ”ESTER-grundutbildning på distans” att anmäla sig till under 2024. Klicka på ”Anmälan/Beställning” ovan för mer info och anmälan.

Nyhet 2023-08-21
Fortsatt stort intresse för ESTER – många vill utbilda sig på distans via Teams. Nu finns ny ”ESTER-grundutbildning på distans” att anmäla sig till under 2023. Klicka på ”Anmälan/Beställning” ovan för mer info och anmälan.

Nyhet 2022-07-21
Fortsatt stort intresse för ESTER – många vill utbilda sig på distans via Teams. Nu finns ny ”ESTER-grundutbildning på distans” att anmäla sig till under 2022. Klicka på ”Anmälan/Beställning” ovan för mer info och anmälan. Under hösten 2022 är vi också bokade för flera utbildningar ute i kommuner.

Nyhet 2021-07-13
Fortsatt stort intresse för ESTER – många vill utbilda sig på distans via Teams. Nu finns flera ”ESTER-grundutbildning på distans” att anmäla sig till under 2021. I september och november. Klicka på ”Anmälan/Beställning” ovan och anmäl dig till det datum som passar dig! Under hösten 2021 är vi också bokade för flera utbildningar ute i kommuner.

Nyhet 2020-02-05
Fortsatta intresse för ESTER. Under 2018 och 2019 och planerat även under 2020 utbildar vi flera nya kommuner i ESTER. På Island fortsätter också implementering av ESTER och den 13-14 februari 2020 utbildar vi i ESTER på Island.

Nyhet 2018-05-30
Den 25 maj 2018 trädde den nya dataskyddsförordningen General Data Protection Regulation (GDPR) i kraft i hela EU och ersatte den svenska personuppgiftslagen PUL. GDPR ställer högre krav på hur vi samlar in och behandlar dina personuppgifter för att du som kund/användare av ESTER ska få ett starkare skydd och bättre möjligheter att påverka vår hantering. Vi har därför tagit fram en Personuppgiftspolicy som trädde i kraft för alla befintliga kunder och besökare på www.ester-bedomning.se den 25 maj 2018. Din fortsatta användning av ESTERs datorstöd och dess innehållande tjänster och dokument samt din användning av www.ester-bedomning.se och dess beställningstjänster av licenser och utbildning, är från den dagen vara föremål för denna nya Personuppgiftspolicy. Policyn är tänkt att vara koncis, klar och tydlig, begriplig och vara enkel att kunna ta till sig och förstå.

Denna Personuppgiftspolicy gäller dels för information vi samlar in och sparar om dig som användare av ESTERs datorstöd och om dig som användare av www.ester-bedomning.se, och dels för de uppgifter som man som användare/slutkund samlar in om de klienter (barn/vårdnadshavare) man bedömer med hjälp av ESTER och sparar i ESTERs datorstöd.

Ta del av Personuppgiftspolicyn här: www.ester-bedomning.se/personuppgiftspolicy

Nyhet 2017-03-30
ESTER i socialt arbete på Island. Inom ramen för ett Erasmus+-projekt under 2015 och 2016 utbildades och vidareutbildades ca 200 socialarbetare på Island i ESTER. Projektet var framgångsrikt – många professionella på Island använder nu ESTER i sin reguljära praktik. Projektet var ett samarbete mellan Barnaverndarstofa på Island(Goverment Agency for Child Protection; Projektledare; Páll Ólafsson) och utvecklarna av ESTER; Henrik Andershed och Anna-Karin Andershed.

Nyhet 2015-06-12
ESTER-bedömning leder till att fler risk- och skyddsfaktorer identifieras och till mer adekvata bedömningar jämfört med när ett instrument INTE används – Detta visar en ny forskningsstudie.
Studien publiceras idag i European Journal of Social Work – även med en svensk sammanfattning. Läs artikeln HÄR.

Nyhet 2013-04-22
Ny forskning publicerad om ESTER: Bond, H., Rudenhed, M., Bergquist, E., Andershed, A-K., & Andershed, H. (2013). Further testing of the inter-rater reliability of ESTER-assessment – A risk-need assessment instrument for youths with or at risk for conduct problems. American Journal of Applied Psychology, 2, 16-21.

Nyhet 2011-12-20
ESTER-bedömning leder till att fler risk- och skyddsfaktorer identifieras och till mer adekvata bedömningar jämfört med när ett instrument INTE används – Detta visar en ny vinjettstudie. Vinjettstudien ska publiceras i en internationell tidskrift och författande av artikeln pågår för tillfället. Resultaten finns dock redan nu att ta del av i denna presentation– ses bäst i Bildspels-läge.

Nyhet 2011-05-20
Ny och mycket viktig forskning om ESTER-bedömning visar att ESTER-bedömning leder till att betydligt fler risk- och skyddsfaktorer identifieras och att färre viktiga saker missas jämfört med när ett instrument inte används. Resultaten publiceras här inom kort.

Nyhet 2010-10-07
Ny forskning publicerad om ESTER. De två artiklarna ligger uppe i PDF-format under ”Vetenskapligt stöd”.

Nyhet 2010-09-10
www.ester-bedomning.se får ett nytt utseende. För att komma till datorstödet klickar man nu längst ner till höger på startsidan.

Nyhet 2009-08-14
En användarvänlig statistikmodul till ESTERs datorstöd är under utveckling och kommer att färdigställas under 2010. Modulen kommer att göra det enkelt för verksamheter att följa upp hela eller delar av sin verksamhet kring ESTER-bedömningfaktorerna – ett sätt att utvärdera/följa upp er verksamhets klienter och verksamhet. Man behöver dock inte vänta tills dess med att börja använda ESTER-bedömnings datorstöd. ESTER-statistikmodulen kan kopplas in i systemet när det är färdigt under 2010 och då kommer alla redan genomförda bedömningar i verksamheten komma med i statistiken.

Nyhet 2009-08-14
Flera förbättringar är nu på gång i ESTER-systemet. Bedömningsskalan i ESTER-bedömning (0-4) justeras något för att uppnå ännu högre samstämmighet mellan oberoende bedömare. Forskning kring detta pågår och ändringen planeras att införas i början av 2010.

Nyhet 2009-06-05
ESTER-introduktion – en halvdagsintroduktion. När en verksamhet funderar på att implementera ESTER är en ESTER-introduktion ofta mycket användbart. Man kan exempelvis ha frågor om ESTER verkligen passar just sin verksamhet och mer exakt hur man använder systemet samt vad det kan bidra med – se mer till vänster i ”ESTER-introduktion”.

2009-05-26
Nya utbildningsdatum finns nu att tillgå i oktober. Se ”Anmälan/Beställning”.

2009-03-17
En ny förbättrad bedömningsbok till ESTER-bedömning är nu framtagen och finns i datorstödet under ”Dokument” och heter ”ESTER-bedömningsbok-NY”. Den innebär ingen förändring i hur man bedömer utan ett sätt att enklare dokumentera information från olika källor/informanter angående de 19 risk- och skyddsfaktorerna. Den gamla bedömningsboken finns kvar.

2009-03-13
Tar det mer än 2 minuter att få endagslösenordet eller får du inget endagslösenord alls? Det beror sannolikt på att ”spam”-filter kopplat till er verksamhets e-postserver fördröjer eller helt stoppar e-postet. Lös detta genom att informera din IT-ansvarige att e-post från adressen: ester@ester-bedomning.se aldrig är spam.

2009-01-05
Interbedömarreliabiliteten av ESTER-bedömning har nu testats i en första studie. Två oberoende bedömare har gjort två oberoende ESTER-bedömningar av samma grupp ungdomar. Resultaten visar en över lag bra interbedömarreliabilitet – dvs. betydande samband mellan de två oberoende bedömningarna av samma ungdom. Studien görs tillgänglig här så snart den är publicerad.

2008-06-13
”Ett bedömningsintrument som ESTER upplevs som en mycket god hjälp i kontakten med föräldrar och barn som har problem…”. Nytt inlägg finns i ”Referenser”.