Vetenskapligt stöd och testning av ESTER

ESTER är forskningsbaserat och står på vetenskaplig grund på så sätt att de riskfaktorer och skyddsfaktorer som mäts/bedöms har påvisats vara just risk- och skyddsfaktorer för normbrytande beteende i empirisk forskning. ESTER-bedömning är dessutom strukturerat, vilket är något som upprepat påvisats i tidigare forskning att exempelvis leda till högre grad av samstämmighet mellan oberoende bedömare.

 

Forskningspublikationer om ESTER:

* ESTER-bedömning jämförs med att inget instrument används
Andershed, A-K., & Andershed, H. (2015). Improving evidence-based social work practice with youths exhibiting conduct problems through structured assessment. European Journal of Social Work, DOI: 10.1080/13691457.2015.1043242

* Introduktion av ESTER
Andershed, H., & Andershed, A-K. (2010). Risk-need assessment for youth with or at risk for conduct problems: Introducing the computerized assessment system ESTER. Procedia Social and Behavioral Sciences, 5, 377-383.

* Test av samstämmighet (interbedömareliabilitet) av ESTER-bedömning
Andershed, H., Fredriksson, J., Engelholm, K., Ahlberg, R., Berggren, S., & Andershed, A-K. (2010). Initial test of the new risk- need assessment instrument for youths with or at risk for conduct problems: ESTER-assessment. Procedia Social and Behavioral Sciences, 5, 488-492.

* Ytterligare test av samstämmigheten av ESTER-bedömning
Bond, H., Rudenhed, M., Bergquist, E., Andershed, A-K., & Andershed, H. (2013). Further testing of the inter-rater reliability of ESTER-assessment – A risk-need assessment instrument for youths with or at risk for conduct problems. American Journal of Applied Psychology, 2, 16-21.