Utbildning

På förfrågan från verksamheter runtom i Sverige erbjuder vi nu förutom ESTER-utbildningar nedanstående utbildningar.

Evidensbaserade praktik – Vad är evidensbaserat socialt arbete och hur kan man praktiskt gå tillväga?

En heldagsutbildning om evidensbaserat arbete, vad det innebär och hur man i praktiken kan arbeta på detta sätt. En central grundutbildning för alla kommuner/verksamheter som har krav på sig att arbeta evidensbaserat. Ett konkret sätt att sätta igång processen att skapa en gemensam kunskapsbas i arbetsgruppen/nätverket/kommunen, etc. Under utbildningsdagen ges tid för diskussion och frågor. Riktar sig till politiker, chefer, utvecklingsledare och professionella som jobbar med bedömning, utredning eller insatser. Utbildare: Professor Henrik Andershed.

Evidensbaserad praktik – Implementering och utvärdering av insatser
En heldagsutbildning om implementering och utvärdering, vad det innebär och hur man i praktiken kan gå tillväga med förändringsarbete, t.ex: att börja jobba evidensbaserat. En central grundutbildning för alla kommuner/verksamheter som tar seriöst på sitt uppdrag att implementera nya metoder och utvärdera att de fungerar. Under utbildningsdagen ges tid för diskussion och frågor. Riktar sig främst till politiker, chefer och utvecklingsledare men också till professionella som jobbar med bedömning, utredning eller insatser. Utbildare: Professor Henrik Andershed.

Evidensbaserad praktik – Risk- och skyddsfaktorer i praktiskt arbete med unga
En heldagsutbildning om risk- och skyddsfaktorer, vad dessa begrepp innebär, vilka faktorer som identifierats i forskning och hur man i praktiken kan gå tillväga för att bedöma och utreda risk- och skyddsfaktorer med syftet att göra insatser mer effektiva. Risk-, behov- och responsivitetsprincipen introduceras och är centrala i utbildningen och det praktiska arbetet. En central grundutbildning för alla kommuner/verksamheter som jobbar med bedömning, utredning och/eller insatser till unga med psykosocial problematik (normbrytande beteende, kriminalitet och/eller missbruk). Under utbildningsdagen ges tid för diskussion och frågor. Riktar sig till chefer, utvecklingsledare och professionella som jobbar med bedömning, utredning eller insatser. Utbildare: Professor Henrik Andershed.

Evidensbaserad praktik – Ungdomar som begår brott: Vilka insatser fungerar?
En heldagsutbildning om vad forskning säger om effektiviteten av olika insatser till ungdomar som begått brott. Utbildningen beskriver de insatser som har effekt men också de som inte har någon effekt samt de som har negativ effekt. En utbildning för kommuner/verksamheter som vill utveckla sitt arbete med ungdomar som begår brott. Under utbildningsdagen ges tid för diskussion och frågor. Riktar sig till chefer, utvecklingsledare och professionella som jobbar med bedömning, utredning eller insatser. Utbildare: Professor Henrik Andershed.

 

Röster från deltagare i våra utbildningar:

”Väldigt hög nivå på föreläsning. Krävande på ett bra sätt!”

”Viktig kunskap förmedlades väl förberett, tydligt och med tyngd.”

”Bra föreläsning/god kvalité”

”Presenterat på ett lättförståeligt och pedagogiskt sätt.”

”Mkt bra och pedagogisk föreläsare.”

”Bra med kunnig person som har bred kompetens i området.”

”Respektfullt bemötande av frågorna.”

”Konkret och meningsfullt.”

”Mkt AHA-upplevelser.”

”Mycket motiverande.”

”Utmärkt föreläsare.”

 

Utbildningarna ges lokalt ute i verksamheterna. För förfrågan och prisuppgift – kontakta oss via info@ester-bedomning.se eller info@vetevi.se. Du kan också läsa mer om våra utbildningar och handledning på www.vetevi.se